Help - Zoeken - Gebruikers - Kalender
Volledige versie: De elementen
Terug naar de Bron > MYSTERIEUZE WERELD EN LEGENDES > Spirituele zaken > Dromen
Bernardus
Dromen over water.

Water betekent emoties, het vrouwelijke, het onbewuste, leven, maar ook de geestelijke wereld.
Stromend water is vloeiend leven. Is het ijs, dan is er niet alleen een lage temperatuur en dus weinig gevoel maar ook gestagneerd leven.
Verder is ijs een laag tussen de bewuste en onbewuste wereld. Met ijs snijd je dus een deel van je ziel af.
De toestand van water zegt ook veel. Is het een rustig watertje, een kabbelend beekje, dan kan dat een pastorale rust betekenen maar ook gebrek aan activiteit.
Is het een woeste vloed dan bestaan er in het leven of het innerlijk stuwingen die meestal op onderdrukte emoties wijze of een heftig conflict.
Staan de straten onder water dan wordt het bewuste veel te veel beÔnvloed door het onbewuste, ofwel is er te weinig bewustheid en leeft men teveel in het water, wat meestal gepaard gaat met angsten.
Zweten in dromen is ook een uiting van emoties, maar kan ook betekenen een angst. Je zweet immers bij angst.
Wat leeft er in water? Zijn het gewone vissen of leven er grote, gevaarlijke, of agressieve. Soms komen parasieten voor, die zuigend aan de huid kleven.
Dan is er verlies van levensenergie en angst. Dijkdoorbraken komen ook voor en betekenen een doorbraak van het onbewuste. Dat is niet zonder gevaar.
Soms is het zelfs een al of niet tijdelijke psychose. Depressies gaan vaak vooraf door iets dat dreigend in de lucht hangt zoals een regen of onweersbui.
Lekkende verwarmingen en leidingen wijzen op een overbelasting. Lekkende daken of doordrenkende plafonds idem. Je kunt dan zeggen het dak of de schedel kan het niet meer aan. Water en elektrisch zijn tegenpolen. Daarom kan er bij stress een kortsluiting ontstaan door water en daarmee verlies je inderdaad energie of valt in een depressie.
Is het water schoon of troebel? Is dus het onbewuste vervuilt door zaken die niet zijn afgewerkt, of doodgewoon innerlijk gedumpt wat je niet ongestraft kunt doen, want de innerlijke natuur zal in opstand komen.
Vuile toiletten en douches of baden wijzen niet alleen op smetvrees, maar vooral op een gebrek aan innerlijke, geestelijke HygiŽne. Niet de anderen vervuilen de zaak maar de dromer zelf.
Zwem je midden in de oceaan, dan zou je je reddeloos verloren en totaal vereenzaamd moeten voelen.
Kun je zwemmen of verdrink je? Verdrinken kun je niet in dromen, je gaat gewoon over in een andere wereld die naadloos overgaat in de geestelijke.

Dromen zijn symbolisch en daarom is het moeilijk om realiteit en droom uit elkaar te houden.
Omdat in een droom veel niet is wat het lijkt, nemen sceptici aan dat het allemaal onzin is.
Maar dromen spreken een versluierde taal die vaak plat en direkt kan zijn, maar zonder dat de dromer zich op dat moment bewust is. Hoe dichter bij het onbewuste hoe suggestiever men wordt en vooral ook hoe bijgeloviger.
Daarom zijn wanen een gevolg van teveel invloed door het onbewuste dat overal fantastische proporties aan geeft.

Water is altijd verbonden geweest met de vrouw. Daarom zijn in de mythen en legenden bronnymfen te vinden. De Maan geeft eb en vloed aan en houdt daarom ook verband met de Maan(-d)stonden van de vrouw. Vruchtwater is net als het water uit het doopvont in de kerk, symbolisch dan natuurlijk. Het doopvont is dan ook letterlijk de Uterus. De zee is zout en ik hoef niet veel meer te zeggen voor ingewijden over de seksualiteit.
Maria betekent zee van bitterheid. Dus de Godin heeft alles met zoute tranen te maken. Zout is overigens een middel om te conserveren en daarom een middel om het kwaad (bederf) te weren. Daarom krijg je zout op de lippen bij de doop. De Zee is het collectieve onbewuste. Maar ook een Godssymbool.
Eigenlijk een Godinnensymbool, want wie sterft gaat immers op uitvaart. Dus wordt terug gegeven aan de Godin. Dat gebeurt in een kist die de holle boom verbeeldt. Holle bomen zijn uiteraard vrouwelijk net als alle holten, grotten en gaten, of buizen, tunnels enz.
De vrouw stond immers eeuwenlang zowel aan het begin van het leven, bij het breken van het vruchtwater, als het einde.
rowena
QUOTE
Maria betekent bitterheid van de zee

Wel dit is even een zijstraat
is het niet zo dat Maria is afgeleid van het Hebreeuwse Maryam?
wat druppel(Mar) van de zee (yam)betekent?
Rowena
Bernardus
Maryam betekent in Arabisch "bitter" het wordt in verband gebracht met de bittere tranen die Maria plengde.
Vandaar de bittere zee. Mare betekent Zee.
Maria wordt dan ook vereenzelvigd met de zee of "Sterre der Zee".
rowena
QUOTE
Dromen over water

wat een geweldig intressant stuk heb je geschreven ,waarvoor mijn hartelijke dank
dan blijven nog Aarde ,Vuur en Lucht?
wink.gif Rowena
Bernardus

Vuur

In dromen staat het vuur voor een aantal verklaringen.
We kennen het ook uit de alchemie.
Vuur is meestal een woede of sterke emotie.
Maar vuur kan hartstocht zijn of een "verterende" liefde.
Vuur transformeert, denk aan de Vuurvogel of Feniks die uit zijn as herrijst.
Doden worden niet zomaar gecremeerd, dat droeg een betekenis.
Het volledig overgaan via een asfase in een geestelijke status.
Een versneld proces in feite.
In dromen is vuur iets wat bijvoorbeeld e het verleden verbrand.
Alle schepen achter je verbranden houdt in dat je op goed geluk het verleden de pas afsnijdt en op avontuur gaat in het leven, je kijkt niet meer om.
Iets dergelijks lees je in de Bijbel bij Lot. Alleen zijn vrouw ziet toch om schendt het taboe en veranderd daardoor in een zoutpilaar. Kortom ze stagneert. Het zout is ook een transformatie-element.
De geest wordt wel gezien als een vuur en tegelijk als rook.
Het is ook niet toevallig dat er een kacheltje in het Vaticaan staat bij een verkiezing.

Vuur is een element en in het vuur leven soms elementalen, vuurgeesten als de Salamander bijvoorbeeld.
Vuur en Lava zijn nauw verwant en staan voor de meest elementaire transformatieprocessen.
Lava in dromen is een enorme sterke uiting van onbewuste stuwingen die net als in de wereld dood en destructie brengen maar ook vernieuwing. Lava is immers vruchtbaar. Maar laat ik niet afdwalen naar meer aardse of chtonische omschrijvingen van een ander element.

Vuur is archetypisch, God wordt ook omschreven als een vuur en vergeleken met de Zon. Nota bene, God is de Zon. Hij?Zij?Het? was dat ook in de historie en vooral de kerk. De (Zonne-)Corona vindt je o.a. bij Hildegardis Von Bingen in haar afbeeldingen of zoals vermeld de Alchemie.
Verder bij bijvoorbeeld Simpson, of Hercules, Atlas, een Leeuwen- en dus Goden- en dus Zonneheld.
Vuur heet te louteren, de zonden en hartstochten te verbranden. In de Griekse Mythologie hield, ik meen Demeter, een kind in de vlammen van de haard om het onsterfelijk te maken.

In Mandala's of therapeutisch tekenen, kom je het vuur als transformatie veel tegen. Het is vaak een teken voor het wegbranden van het kwaad.

Het verdere verloop ontstaat ook na het vuur, het is een katalysator, je kunt dat volgen als een uiting van emoties, woede, afweer, tot het vergaan, de zwartheid en verrotting, daarna het wit worden der beenderen of de as. Waarna niet zelden inderdaad een wedergeboorte plaatsvindt, als een veranderde en gelouterde, door het vuur gegane persoonlijkheid. Want wie niet door het vuur beproefd is, komt geestelijk inderdaad niet verder. Dit houdt dan ook een lijden in.

Brandblaren komen echt voor. Ik ken er met rode huiduitslag en soms donkere vlekken en zeer pijnlijke blaren waar ze letterlijk niet op kunnen zitten. Het brandende gevoel is voor hen heel reŽel. Innerlijk kun je dan last hebben van opvliegers of brandend maagzuur of hittegevoelens in de smeltkroes van de ingewanden die een analogie hebben met het inwendige van de aarde inclusief de lage plaatsing van de chakra's en zelf de kleuren. Vuur brandt meestal in de buik.

Vuur komt ook voor als de transformerende kracht van de Kundalini, de mystieke Slang die aan de basis van de ruggengraat ligt en letterlijk als een vuur door het ruggenmergkanaal omhoog kan gaan, onderweg karma en ongerechtigheden verbrandend.

Vuur tot slot staat ook voor geestdrift. Een dominee die zichzelf compleet vergeet en in het vuur van zijn betoog de realiteit verliest en opgaat in fantasieŽn. Denk een de Shakers die in een soort trance verkeren of de Glossolalie in de Pinkstergemeenten of elders de bezetenen die door een geest worden overmand. Je ziet dat ze letterlijk in brand staan.
Mozes meende God als vuur te zien in een brandende struik. In de woestijn liepen de mythische IsraŽlieten achter een vuurkolom aan. Elders in de Mythologie kom je typische vuurgoden tegen. Hun woede is vaak nauwelijks te beteugelen en de minste provocatie is genoeg om in goddelijke toorn te ontsteken.

De haard heeft als vuur een magische betekenis daarom moest het haardvuur ook altijd brandend worden gehouden.
Vuur was een privilege van de goden tot Prometheus het stal en zwaar werd gestraft voor dit vergrijp.
Smeden werden altijd gevreesd en omgeven met magie en bijgeloof. Zij immers konden erts in metaal veranderen.
Vuur betekende dus macht. Wie het vuur beheerste was wijs en ingewijd.
Het bijgeloof ziet in vuur een afweer van het kwaad. Wilde dieren weer je immers ook af met vuur.
Het is opvallend dat juist het vuur dat met de Hel werd vereenzelvigd of het vagevuur tegelijk hemels is.
Het element dat zelf als kwaad wordt beschouwd, verterend en gevaarlijk, tegelijk louterend is en reddend.
Een profeet werden de lippen gereinigd met een gloeiende kool, opdat het kwaad verdreven was en hij geen onjuistheden of leugens zou uiten.
Maar juist daarom is het ook een archetype dat uit een paradoxale eenheid bestaat.
rowena
Bernardus
geweldig wink.gif
well still two to go
aarde en lucht
Rowena
Bernardus
Dromen over aarde

Aarde is chtonisch. Aarde is de materie waaruit alles bestaat maar ook de grond waarop we staan dus het bewustzijnsniveau.
Hoe ziet die aarde eruit? Is het een mooi vlak straatje met keurige huisjes dan is het leven overmatig geordend en waarschijnlijk ook oersaai.
Is het een wildernis dan bevind je je ofwel in het oerwoud van het onbewuste of zo ver van de normale beschaving dat er ernstige problemen kunnen rijzen.
Voor een Europeaan moet het een redelijk met de realiteit overeenkomende scŤne zijn. Maar dromen zetten je altijd voor verrassingen.
Ze overdrijven het perspectief of dramatiseren, karikaturiseren of versterken de contrasten.

Is de aarde een heuvelachtig landschap dan kun je denken aan meer vrouwelijke belevingen van glooiingen in het gevoelsleven en een zekere redelijke afwisseling.
Mannen neigen tot meer grensverleggende gedragspatronen en uitdagingen (hoewel) en kiezen vaker hoekige vormen rotsen en bergen, gevaren enz.
Maar hoge en gevaarlijke bergen en klippen, ravijnen staan voor even grote gevaren in het zielelandschap. Ze geven dan ook angsten en conflicten weer,
grote moeilijkheden en obstakels, vermoeiende klimpartijen en energieverslindende hindernissen of zielearbeid.

Een egale asfaltweg is de gebaande weg. Daar kun je snel rijden en vliegt dan ook alles voorbij zonder enige diepgang of inzicht.
Alles is immers al geplaveid. Het is duidelijk dat die toestand leuk is na een vermoeiende tocht en een breder water zou kunnen betekenen, maar je voelt wel, Het is een weg die je niets oplevert.
Te snel gaan in de roes van het bestaan houdt in; oppervlakkigheid. In dromen kun je ook snelheidsovertredingen begaan. Denk bijvoorbeeld aan een ADHD stoornis. Ik ken iemand die echt in de 5e versnelling leeft. Het hele gedragspatroon jakkert door het leven. Ze vermijden de verveling met overactiviteit of beter hyperactiviteit en zijn dan verbaasd vermoeid te raken. Soms uit dit zich letterlijk in zonder benzine staan in een droom.

Een modderstroom in een droom betekent dat de verdrongen rommel in het leven uitgebraakt wordt en het mooie straatje onderloopt. Het is altijd verdacht als een droom te netjes is en er geen enkel probleem opduikt. Je kunt dan zeker zijn dat er een neurotische verdringing bestaat. Veel brave burgers met een gematigd temperament nemen zonder schijnbare hindernissen het verloop van het leven. Maar wie meer karakter bezit zal ook een afwisselender landschap tegenkomen, al was het maar omdat de gematigdheid hen een ergernis is. Vermijdingsgedrag is kenmerkend voor neurotici. Maar de een vermijd het avontuur of de afwisseling, de ander de saaiheid en de sleur. Velen vermijden vooral de angsten en zoeken vastheid en zekerheid (huwelijk, vaste baan) Anderen houden van opportunisme en vermijden een relatie omdat ze de gebondenheid ontvluchten. Maar neurosen houden altijd een angst en een conflictvermijding in.

Als er aardbevingen voorkomen en de beschaving instort betekent het een ineenstorten van het bewuste beeld en bestaan er ernstige conflicten die voor een fragmentatie zorgen van het ego. Dat komt onder andere voor bij een ernstige depressie, een psychose of de schizofrenie.
Maar soms is het goed als het gangbare zelfbeeld wordt vernietigd al is dat niet zonder gevaren.
Aardbevingen roepen namelijk angsten op, of betekenen zelfs grote levensbedreigende angsten, je verliest bijvoorbeeld de vaste grond onder de voeten bij een ontslag of ziekte. Je kunt dit dromen bij een echtscheiding.

De aarde kan een bloempotje zijn, een achtertuintje of een wijds landschap. Of je ziet een satellietbeeld van de wereld. Het zal duidelijk zijn wat de introverte gezichtbeperking is of de megalomane, ver van de wereld afstaande outer-space of ruimte-ervaring, die vaker een totale vervreemding aangeeft zoals bij schizofrenie of spiritueel zweven. De ruimte is in feite het collectieve onbewuste of de geest. Maar wie zo hoog zweeft, staat letterlijk niet op beide benen. Een wijds landschap geeft een visie weer van vrijheid maar er moeten wel grenzen bestaan. Droom je dat een enkele keer dan is dat niets ongewoons, maar droom je dit vaak dan betekent het dat je geen grenzen wilt kennen of de totale vrijheid zoekt. Het gaat bij alles om evenwicht.

Zo kan een vruchtbare akker het meer vrouwelijk betoonde (chtonische of aardse) leven voorstellen dat vrucht voortbrengt. Leef je ergens in de Himalaya dan sta je veel te ver van de wereld in een soort spiritueel gewaand isolement.

Je kunt dan ook nog ondergronds leven dat is meestal een symbool voor het onderbewuste. De term onderbewuste is misleidend want het onderbewuste is niet iets laags of primitiefs. Het reikt evengoed oneindig ver boven ons uit. Onderbewust betekent gewoon niet- bewust. Sommigen poneren een bovenbewuste maar ook dat is gewoon onbewust. In dromen echter is onder de grond meestal iets wat met geheimen en gevaren is omgeven. Het kan een drakenhol zijn letterlijk of een kelder waar de restanten van ons bestaan zijn verdrongen. Ofwel waar lugubere figuren huizen of verloren delen van onze totaliteit die ons vijandig gezind zijn omdat ze niet mogen leven.

Ben je in een droom zwaar aan het spitten in de klei dan houdt dat natuurlijk in dat je in het leven een geestelijk probleem hebt of een conflict waar je heel veel energie in steekt.
Anders getint is het allemaal los zand, dan is er ook geen verband in je leven en heb je geen fundament. Een rots levert echter wel een sterk fundament en beeldt vaak het Zelf uit of een geloofsovertuiging. (God als rots, Jahweh was een vulkaangod, bergen zijn vaak Goden). Maar een rots betekent ook inertie.
Dus kan betekenen dat iemand niet tot veranderingen te bewegen is. Inertie kom je vaak tegen in stoornissen bij neurotici. Starheid is een andere omschrijving. Sommige mensen zijn gewoon niet te motiveren tot andere gedachten. Hun structuur is een fort. Op een rots kun je niets zaaien.
Bernardus
Lucht

Het element lucht kan zich in dromen voordoen als geest of wind.
Lucht is de geest en de ziel, het is de stemming die soms helder soms somber kan worden.
Onweersbuien betekenen niet veel goeds. Soms een woede, of een heftig emotionele uitbarsting met veel tranen.

Donkere driegende luchten roepen onrust en angsten op, het zijn soms onheilsboden die een periode of incident voorspellen, een conflict. Lucht kan de stemming sterk beÔnvloeden. Lucht is ook Rauch of rook, afgeleid van Ruach (Hebreeuws). In dromen kan een windvlaag of een huiveringwekkende omineuze wind opsteken, je instincten vertellen je direct dat er iets bijzonders op til is. Zo droomde ik ooit van een windvlaag die in de nacht door de boomtoppen streek gevolgd door een huivering.
Zelfs in de droom besefte ik dat de geest naderde gepaard met een vreemdsoortig licht. Ongeveer wat je bij een UFO zou ondervinden aan geheimzinnigheid.

De wind kan een zacht briesje zijn of een storm. Stormen brengen schade teweeg. Bomen kunnen ontwortelen waarbij desoriŽntatie ontstaat en letterlijk ontworteling van de psyche. Zo kun je na een scheiding of relatiebreuk een dergelijke droom ervaren.

Geest kan vervoering en extase veroorzaken. Iemand die teveel geest bezit jakkert door het leven of raakt bezeten. Ze zijn vluchtig in hun waarnemingen en hijgen niet zelden. Bekend zijn de extatici.
Wie bijvoorbeeld kijkt naar Dancing with Stars ziet dat kleine eikeltje dat hyperactief en overmatig enthousiast lijkt. Hij weet niet wat hij doen moet om uit zijn bol te gaan of de aandacht op zich te vestigen. Hij struikelt over zijn woorden en doet hijgend zijn relaas.

Verder valt te denken aan de geestvervoering van bijvoorbeeld de Quakers. Ze kregen die bijnaam omdat ze trillend van bezetenheid hun geloof verkondigden of hun preken afstaken.
Ze zijn bevlogen door een groot idee en raken letterlijk buiten zichzelf.

Je kunt natuurlijk ook een negatieve geest volgen. Dan verlies je de controle over jezelf en geeft je over aan een vreemde invloed. Niet zelden weten ze achteraf letterlijk niet wat hen bezielde.
We zeggen dan er was een kwade geest in hem gevaren.

In de politiek zien we de luchtelementen in het beloven van letterlijke luchtkastelen of regelrechte sprookjes o paradijselijke mythen. We noemen dat gebakken lucht.

De reclamewereld is heel sterk lucht gebaseerd. Ze schotelen je illusies voor die je er niet bij kunt kopen. Het is een Fata Morgana. Overigens is de Fata Morgana als drogbeeld uiteraard een geestelijk luchtelement. Illusies en dromen of dagdromen is een geestvervoering. Denk niet dat je daar immuun voor bent. Liefde bijvoorbeeld is vaak lucht. Het mag een heel romantische lucht zijn of zelfs roze wolken. Wie droomt van roze wolken is ofwel verliefd of niet realistisch en ziet de wereld als een banket of suikertaart.

God werd in de mythen en religies altijd met de lucht geassocieerd. Lucht is eigenlijk onzichtbaar tenzij op mooie dagen een azuren hemel. Daarom is in de kunst de kleur blauw hemels. Maria draagt dus een blauwe mantel.

Wie zijn natte vinger in de lucht steekt voelt waarvandaan de wind waait. Dat kun je opvatten als het vooraf peilen van de stemming. Of dat nu de kiezers zijn of een publiek artiesten bezitten die gave en natuurlijk ook zakenlui. Een neus hebben voor zaken is niet alleen materieel. Ze hebben vaak een uitstekende intuÔtie. Ruiken is lucht. Parfum is de geest uit de fles en kan afkeer of aantrekken inhouden. De feromonen zijn fijne onmerkbare geuren die we onbewust waarnemen en die ons gedrag beÔnvloeden. In de parfum industrie en de inseminatie worden feromonen op grote schaal toegepast. Vrouwen in een groep stemmen op elkaars periodes af via de feromonen.
Als iets niet pluis is zeggen we: er zit een luchtje aan.

We kunnen iemand overdrachtelijk soms niet luchten. De sfeer in een gezin kan onverdraaglijk zijn en de lucht verstikkend, je kunt er geestelijk niet ademen.

Maar de geest is ook een genius en kan een genie maken van een talent. Bedenk eens wat een creativiteit een Mozart bezat die over de muziek struikelde als hij wakker werd.
Bezieling is een grote gedrevenheid. Michelangelo werkte als een bezetene aan zijn kunstwerken en ook van Rodin schijnt dat bekend te zijn. Sommige schrijvers beulen zich letterlijk af in een vlaag van inspiratie. Een idee krijgen is dan ook een geest ontvangen. Socrates had een Daimon, een geest die hem zijn grote inzichten schonk. Plato had het over de wereld der IdeeŽn, dat is een lucht en geestwereld. De Hemel is eigenlijk de lucht.

Neurotici leven letterlijk in hun luchtkastelen. Fantasten dromen hun luchtkastelen. Anderen leven in een min of meer permanente waan. Zo kan iemand menen groots te zijn (Narcisten). Anderen machtig (Megalomaan). Iemand kan lucht voor je zijn, dan negeer je die persoon of ontwijkt hem.
Te hoog in je bol hebben is met het hoofd in de wolken (der ijdelheid) te leven.
Spiritisten leven in een luchtwereld. Zij verliezen vaak de grond onder hun voeten en zweven letterlijk met veel fantastische onzin, bijgeloof en hooggewaande gaven. Ze geloven in kwade geesten of gidsen en zien soms alles wat in hen opkomt als beeld en nemen direct aan dat het allemaal waar is. Dat is natuurlijk een waanvorming.

Lucht is vrijheid. We willen graag vliegen omdat het heerlijk is bevrijd te zijn van het vermoeiende bestaan. Teveel vliegen in dromen is echter een overduidelijk teken van niet op beide benen staan.
Niet dus een bewijs van spirituele groei zoals velen menen.
De lucht is een spiritueel element en na de dood veranderen we in dromen soms in een vlinder.
De vlinder is een oeroud symbool van de ziel die de aardse cocon verlaat en eindelijk zijn ware aard ontdekt.

De geest is wat ons bezield. Bij het sterven blaas je de laatste adem uit.
In Griekenland dachten ze met hun longen. Dat is echt op lucht gebaseerd. Schizofrenie betekent letterlijk: gescheiden longen. In dromen heb ik vaak het in- of uitgaan van de geest gevoeld. Dat is dan een heel duidelijk windje of ademtocht die in- of uitgaat. Niet via de neus of mond alleen het kan overal plaatsvinden. Je kunt spiritueel een windvlaag of huivering voelen bij de nadering van een geest of de invloed van een persoon. Zo kan ik dat als ik in de buurt ben en iemand echt aanvoel. Maar alleen al intuÔtief kun je iemand ook aanvoel hoever hij/zij ook weg is.
Als de ander sterk aan je denkt of er een band van liefde bestaat leef je als verbonden met elkaar.
Bekende voorbeelden zijn tweelingen.

God sprak vanuit een wolk. Elia voelde een zachte windvlaag toen de echte God verscheen. Wodan veroorzaakte storm en donder waarbij de bliksem natuurlijk weer het vuurelement is.
Goden wonen op bergtoppen in de wolken, liefst de wolk rond een vulkaan. Engelen zijn luchtwezens en daarom dragen ze ook vleugels als symbolen.
Vogels staan dan ook als geestelijke of goddelijke boodschappers. Denk aan de Raven van Wodan of de Duiven bij Athene. Of de vleugels van Asterix een typisch geestdriftig en opvliegend mannetje. Iemand kan een rookgordijn leggen of in een wolk schuilgaan. Zijn ware gedaante of aard verbergend. De lucht kan ijl zijn op grote hoogte waar je dus niet kunt leven of ademen.
Zo zou je kunnen denken aan de Pruikentijd met hun ijdele waan waar iedereen op eieren liep om de ander niet te bruskeren en voor te wenden fijngevoelig te zijn.

MagiŽrs slaan tekens in de lucht met een zwaard. In de kerk met het wierookvat (overigens ook een geesthoudend vat) om met magie de boze geesten te verdrijven.
Demonen zouden immers de geur van wierook niet kunnen verdragen. (Ik ook niet overigens.) Kwade geesten zouden dus een slechte geur verspreiden als pek en zwavel.
We kennen ook de geur van heiligheid. De Heiligen zouden een zoete geur verspreiden na hun dood. Maria wordt wordt wel waargenomen als een Rozengeur. Padre Pio met de geur van Viooltjes.
We offeren essences en bloemen aan goden om hen gunstig te stemmen. De geur is de spirituele wereld de geest van de bloem.

In de oudheid kende men het begrip Ether. Dat is een hypothetisch element dat geestelijk is.
In het spraakgebruik werden radiosignalen getransporteerd door de ether.
Een zender was in de Ether. We kennen ook het begrip Etherisch. Dat is zowel een benadering op spiritueel vlak als bijvoorbeeld een etherische olie, dat is een olie die een denkbeeldige geest bevat of deze opwekt dan wel een bijzonder invloed uitoefent of verspreidt.

Verder weten we wel hoe sterk geuren op je humeur kunnen werken. Bachbloesems worden als therapie aangewend net als geurende olieŽn.
Geuren zijn altijd gebruikt voor stemming, sfeer, bezweringen of genezingen.
De heilzame invloed van allerlei geuren verkoopt goed en beÔnvloedt de illusie.
Verspreid een exotische geur en direkt komt een beeldenreeks op gang of een herinnering.
Geuren worden ook gebruikt bij meditatie. Allemaal lucht en luchtjes of luchtigjes.
Luchthartigheid is licht over zaken denken.
Wie luchtig doet wimpelt zaken af of bagatelliseert ze.
rowena
QUOTE
bekende voorbeelden zijn tweelingen

Bedoel je hiermee "echte" tweelingen?
of mensen die zo met elkaar verbonden zijn dat ze wel een "tweeling "lijken te zijn
Rowena
Bernardus
QUOTE(rowena @ Nov 17 2009, 12:39) *
QUOTE
bekende voorbeelden zijn tweelingen

Bedoel je hiermee "echte" tweelingen?
of mensen die zo met elkaar verbonden zijn dat ze wel een "tweeling "lijken te zijn
Rowena


Beiden Rowena, maar meer natuurlijk de echte tweelingen. Vooral de eeneiige.
Er bestaan ook spirituele tweelingen.
Wat te denken bijvoorbeeld van twee zielen een gedachte.
rowena
QUOTE
Donkere dreigende luchten roepen onrust en angsten op
Is het niet zo dat dat in een droom meestal in combinatie is met bijvoorbeeld een woeste zee?

QUOTE
onweersbuien betekenen niet veel goeds?

Onweersbuien kunnen toch ook een vorm van reiniging in zich dragen?

QUOTE
vooral een eeneiige tweeling

wel ik ken zo een tweeling,en die hebben die band absoluut niet.
en ik ken lieden die verder geen familieband hebben die dit twee zielen 1 gedachte heel sterk vertonen.
Rowena

Bernardus
QUOTE(rowena @ Nov 17 2009, 13:25) *
QUOTE
Donkere dreigende luchten roepen onrust en angsten op
Is het niet zo dat dat in een droom meestal in combinatie is met bijvoorbeeld een woeste zee?

QUOTE
onweersbuien betekenen niet veel goeds?
Onweersbuien kunnen toch ook een vorm van reiniging in zich dragen?


Klopt Rowena.
(Maar niet altijd), de woeste zee is een waterelement en dat behandelde ik hier dus niet.
Onweersbuien kunnen zeker reinigen, zoals een uiting van woede of emotie de lucht kan klaren.
Onweersbuien geven een spanning aan. Dat is vaak een opgekropte spanning.
Verder is een bliksem een vorm van kortsluiting en valt er een grote hoeveelheid energie weg.
Maar de bliksem, die een vuurelement, is kan ook inspireren en juist iemands batterijtje opladen.
Bliksem is een katalysator te vergelijken met de beet van een slang. Of beter een draak.
In tekentherapie zie je vaak een bliksem de kern raken van een mandala.
Daarna volgt inderdaad een ontwikkeling tot inzicht en integratie.
Soms is een ruzie heel vruchtbaar. Regen is soms een depressie of tranenvloed, maar bevrucht de wereld.
Het is wat lastig omdat we dan de elementen hier niet gescheiden kunnen houden, (maar de realiteit laat dat ook nooit toe.)
Ik heb vroeger wel veel dromen gekend met dijkbreuken, wolkbreuken en stormen. Steden die overstroomden enz.
Maar die horen dus bij het waterelement. (Dat was uiteraard een zeer turbulente tijd.)
Dit is een "Print" versie van onze forums. Om de volledige versie met meer informatie, afbeeldingen en opmaakte bekijken, a.u.b. klik hier.
Invision Power Board © 2001-2014 Invision Power Services, Inc.